KMD Motor Team

Datum osnivanja: 02.11.1998. godine.

Članovi: Dragan Momčilović, Dragan Krstić

Tekući račun: 205-13385-91

Preduzeće – kancelarije

Opština: Zvezdara.

Mesto: Beograd.

Adresa: Dravska 5.

Ostali podaci

Matični broj: 17203126.

Pretežna delatnost: Trgovina na veliko delovima i opremom za vozila.

Šifra delatnosti: 4532.

PIB: 101733044.