Pumpa visokog pritiska ima zadatak da, preko nosača brizgaljki sa brizgaljkom, ubrizga određenu količinu goriva u cilindar pod određenim pritiskom i sve to u određeno vreme po rasporedu.

Glavni delovi Pumpe visokog pritiska su:

– Bregasta osovina
– Elementi PVP-a
– Rasteretni ventili PVP-a
– Regulator PVP-a

Garniture zaptivki za Boš pumpe

pumpe-visokog-pritiska-1
Gumica za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch
pumpe-visokog-pritiska-2
Gumica za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch
pumpe-visokog-pritiska-3
Gumica za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch
pumpe-visokog-pritiska-4
Gumica za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch
pumpe-visokog-pritiska-5
Podloška za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch
pumpe-visokog-pritiska-6
Ublaživač za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch

pumpe-visokog-pritiska-7
Čep za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch
pumpe-visokog-pritiska-8
Gumica za pumpe visokog pritiska
Proizvođači:
– Bosch